Вижте Паневритмията

Вижте Паневритмията

Пентаграм

Ето, веч идем ний, светлозарни лъчи; царски дар носим благ – радост, мир и любов, светлина и жива красота, свобода за всичките разумни души. Ний сме...

Вижте Паневритмията

Слънчеви лъчи

Зора се е чудна зазорила, тя живота нов е проявила. Слънчев танец в’планината заиграваме и задружно ний запяваме слънчевите песни. Те сърцата ни...

Вижте Паневритмията

Подвижност

Всяка сутрин в ранен час Слънцето посрещаме. Лъчи, въздух и роса радват нашите сърца. Вдъхновени мисли в нас да потекат и красиви чувства да растат. Сладки...

Вижте Паневритмията

Побеждаване

Денят пристига след нощта и радост иде след скръбта. Вървиме ний по светлий път. Прегради няма да ни спрат. Тъй безспирно ще вървиме с вяра и любов в гърдите...

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!