Вижте Паневритмията

Изгрява Слънцето

Упражнението Изгрява Слънцето от Паневритмията на Учителя Петър Дънов
Упражнението Изгрява Слънцето

Изгрява Слънцето,

праща светлина,

носи радост за живота тя.

Сила жива изворна течуща.

Зун ме зун, зун ме зун,

бином ту мето.

Вътрешен смисъл на “Изгрява Слънцето” (според описание в “Акордиране на човешката душа”, том 3, 2009, Боян Боев):

В първата част на упражнението с дъгообразните движения на ръцете отпред, встрани и нагоре се обрисува възлизането на слънчевия диск, а във втората част ръцете правят загребване, наподобяващо бликането на изворни води. Първата част е процесът на зараждане на новото и още показва, че всички слънчеви енергии трябва да влязат в човека, за да може той да расте и да се развива. Втората част е протичане на животворните енергии през човека като мощни води.

Братски групи