Житен режим

Житен режим

За житото и храненето

Всички храни произлизат от житото. Житото представлява първичната материя, която е дала подтик на органическия свят. Този подтик е Божествен. Следователно...

Житен режим

Школата на житното зърно

Често хората задават въпроса: „Какво трябва да правим?“. Посейте едно житно зърно, и то ще ви покаже какво трябва да правите. Ще кажете: „Как?“. Турете влага...

Братски групи