Учителя за планината

Учителя за планината

Висше духовно училище в планината за себепознание и самовъзпитание или Планинска Школа на Учителя

За Планинската Школа при Седемте Рилски езера. Ние сме дошли тук в планината на 2230 метра, за да се освободим малко от своите обикновени мисли, както и от тия...

Братски групи