Учителя за планината

Лятна духовна школа – Рила

И тъй, като идваме на езерата, ние имаме предвид да изпълним волята Божия. Щом изпълняваме волята Божия, и природата ще бъде по-разположена към нас. Щом вършим волята Божия, и Бог се интересува от нас и ни благославя. Ако не вършим волята Му и не вървим в Неговия път, и Той не се интересува от нас. Законът е такъв.

“Обич, разумност и истинолюбие”, Беседа от Учителя, държана на 1 август 1931 г.

Братски групи