Вижте Паневритмията

Красота

Всяка сутрин в ранен час

Слънцето посрещаме.

Лъчи, въздух и роса

радват нашите сърца.

Вдъхновени мисли в нас да потекат

и красиви чувства да растат.

Сладки зрели плодове да дават

и живота вред да украсяват.

Грейнали лъчи навред.

Бистро изворче шурти.

Радост блика в целий свят.

Птичка весело лети.

Вътрешен смисъл на „Красота“ (според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

С тези движения се обработват силите, получени от Квадрата. Ръцете са една след друга и се изнасят наклонено напред и нагоре, същевременно се прави и последователното люлеене на тялото върху единия и другия крак. Придобитите сили се посвещават на обработване, на изкуството да живееш творчески. Линиите, които се описват, са прави и можем да кажем, че чрез това упражнение е изразен мъжкият, положителният принцип, който обработва Квадрата. Това е електричество.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.