Вижте Паневритмията

Квадрат

Упражнението Квадрат от Паневритмията на Учителя Петър Дънов

Слънцето грей,

трепти зората от живот и любов.

Трепти зората, грейнала в брилянтени лъчи.

Всичко днес пей,

всичко днес сладкогласно пей

за Божий ден,

за новий светъл Божи ден

за радост нова,

що в сърцата ни безспирно лей.

Вътрешен смисъл на „Квадрат“ (според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

Движенията на това упражнение говорят, че ние трябва да си служим с онази права мярка, с която се мерят нещата на Земята. С поредни стьпки играещият се движи в квадрат, като последователно обръща лице към четирите посоки на света: изток, запад, север, юг. Така става свързване със силите на четирите посоки: изток означава Правдата, юг – Добродетелта, север – Истината, запад – животът на Земята, или запад показва какво благо са Истината, Правдата и Добродетелта за човека. Като залезе Слънцето, нали човек оценява какво благо е то?

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X