Вижте Паневритмията

Вижте Паневритмията

Мисли

Мислѝ, право мисли. Мислѝ, право мисли. Свещени мисли за живота ти крепи. Свещени мисли за живота ти крепи. Крепи, крепи, крепи. Свещени мисли за живота ти...

Вижте Паневритмията

Аум

Аум, Аум, Аум, Ом, Ом, Аумен Вътрешен смисъл на „Аум“ (според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев): Има...

Вижте Паневритмията

Изгрява Слънцето

Изгрява Слънцето, праща светлина, носи радост за живота тя. Сила жива изворна течуща. Зун ме зун, зун ме зун, бином ту мето. Вътрешен смисъл на „Изгрява...

Вижте Паневритмията

Квадрат

Слънцето грей, трепти зората от живот и любов. Трепти зората, грейнала в брилянтени лъчи. Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей за Божий ден, за новий...

Вижте Паневритмията

Красота

Всяка сутрин в ранен час Слънцето посрещаме. Лъчи, въздух и роса радват нашите сърца. Вдъхновени мисли в нас да потекат и красиви чувства да растат. Сладки...

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!