Вижте Паневритмията

Вижте Паневритмията

Промисъл

(произнася се 3 пъти: Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието Веселие в нашите сърца.) Вътрешен смисъл на „Промисъл“ (според описание в...

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!