Вижте Паневритмията

Стъпка по стъпка

Стъпка по стъпка, ето ний

вървим към новия живот.

Чертаем светли бъднини

за нас и цял човешки род.

Всички прегради преодоляваме,

не се страхуваме от беди.

Мисли красиви вредом посяваме.

Любов света да победи.

Пътека светла е пред нас

и нова чудна светлина.

Живот в сърцата ни се влива,

мъдрост и любов.

Цветята ухаят,

зреят плодове.

Всичко расте, живее,

радва се целий мир.

Въздух дишам – аромат,

вредом – чудна красота.

Извори бликат чиста вода.

Бистра роса всяко листо

със брилянт краси.

Вътрешен смисъл на „Стъпка по стъпка“ според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

Упражнението е за обмяна. На място и последователно ту единият, ту другият крак се изнасят встрани и напред, следва преместване напред. Когато единият крак се отделя встрани и напред, то слънчевата енергия навлиза в нас, а когато съберем крака, тогава става изпращане на земната енергия нагоре към Слънцето. При разтворени крака Слънцето и ние сме положителни към Земята – възприемаме от Слънцето и предаваме на Земята. А когато краката са събрани, тогава земната енергия е положителна и отива кьм Слънцето. С тези движения се развива усет към енергиите, които влизат и излизат от нас. Те са за придобиване на истинските методи, вложени в Природата.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.