Вижте Паневритмията

На ранина

Кой на ранина става да играй

по зелената трева и на бистрата роса,

той ще бъде вечно млад,

здрав и хубав и богат;

ще се учи най-добре,

няма нивга да умре.

Рано ти стани, слънцето посрещни

и запей със бодър глас, поиграй си ти завчас.

Бодра гимнастика, раз, два, три.

Подвижи се и се спри.

Смело пак тръгни напред,

радвай се на Божий свет.

Вътрешен смисъл на „На ранина“ според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

Трите фигури в това упражнение ни приучват кьм правилно използване на природните блага. При първата фигура се прави полукръг с единия крак пред другия и обратно – така се хармонизират силите в човешкия организъм. При втората фигура се залюляваме, като стъпваме ту на пети, ту на пръсти. Петата отговаря на физическия свят, а пръстите – на Умствения. Когато стъпваме на петите, възприемаме от физическия свят, акогато стъпваме на пръстите, възприемаме от Умствения. И в двата свята трябва да уредим противоречията, които съществуват. И при третата фигура, при която се извършват паралелни движения на ръцете и нозете, е също така. И трите фигури отварят път за правилно използване на дадените от Природата блага.

 

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи