Вижте Паневритмията

На ранина

Кой на ранина става да играй

по зелената трева и на бистрата роса,

той ще бъде вечно млад,

здрав и хубав и богат;

ще се учи най-добре,

няма нивга да умре.

Рано ти стани, слънцето посрещни

и запей със бодър глас, поиграй си ти завчас.

Бодра гимнастика, раз, два, три.

Подвижи се и се спри.

Смело пак тръгни напред,

радвай се на Божий свет.

Вътрешен смисъл на „На ранина“ според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

Трите фигури в това упражнение ни приучват кьм правилно използване на природните блага. При първата фигура се прави полукръг с единия крак пред другия и обратно – така се хармонизират силите в човешкия организъм. При втората фигура се залюляваме, като стъпваме ту на пети, ту на пръсти. Петата отговаря на физическия свят, а пръстите – на Умствения. Когато стъпваме на петите, възприемаме от физическия свят, акогато стъпваме на пръстите, възприемаме от Умствения. И в двата свята трябва да уредим противоречията, които съществуват. И при третата фигура, при която се извършват паралелни движения на ръцете и нозете, е също така. И трите фигури отварят път за правилно използване на дадените от Природата блага.

 

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.