Вижте Паневритмията

Вижте Паневритмията

Дишане

Вътрешен смисъл на „Дишане“ според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев): Чрез тези музикални дихателни упражнения се приучваме да...

Вижте Паневритмията

Евера

Слънцето грей, гали с лъчи цветенца и треви, и нас. На ранина възторжено играем ний. Въздух благодат. Птички хвъркат весело над нас. Природата сияе цяла в...

Вижте Паневритмията

Скачане

Нагоре да полетим! Към небесния простор. С мир, любов и светлина всичко расте в красота и ни носи мъдростта! Вътрешен смисъл на “Скачане” (според...

Вижте Паневритмията

Тъкане

Всеки ден, всеки час, всякоя минута ний сновем и тъчем най-красиви мисли, и живот свет и чист във душите вливаме. Нека мир и любов в сърца ни да царува...

Братски групи