Вижте Паневритмията

Вижте Паневритмията

Дишане

Вътрешен смисъл на „Дишане“ според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев): Чрез тези музикални дихателни упражнения се приучваме да...

Вижте Паневритмията

Евера

Слънцето грей, гали с лъчи цветенца и треви, и нас. На ранина възторжено играем ний. Въздух благодат. Птички хвъркат весело над нас. Природата сияе цяла в...

Вижте Паневритмията

Скачане

Нагоре да полетим! Към небесния простор. С мир, любов и светлина всичко расте в красота и ни носи мъдростта! Вътрешен смисъл на „Скачане“ (според...

Вижте Паневритмията

Тъкане

Всеки ден, всеки час, всякоя минута ний сновем и тъчем най-красиви мисли, и живот свет и чист във душите вливаме. Нека мир и любов в сърца ни да царува...

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X