Вижте Паневритмията

Дишане

https://youtu.be/9byBmOfIS-Q
Вътрешен смисъл на „Дишане“ според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

Чрез тези музикални дихателни упражнения се приучваме да служим в акорд с Живота, чрез музикалния метод се влиза в хармония с Природата.

Братски групи