Вижте Паневритмията

Дишане

https://youtu.be/9byBmOfIS-Q
Вътрешен смисъл на „Дишане“ според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

Чрез тези музикални дихателни упражнения се приучваме да служим в акорд с Живота, чрез музикалния метод се влиза в хармония с Природата.

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X