Архив - август 2023

Актуална информация Лятна Духовна школа Рила Последни новини Правилник за вътрешния ред

Указания за организирането на Лятната Духовна Школа на Рила през 2023 година.

12Указания за организирането на Лятната Духовна Школа на Рила през 2023 година. Лятната духовна школа на Рила се организира от Духовно общество „Бяло Братство”...

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:-

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPal