Новини

Общество Бяло Братство организира НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

тема: Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов

РАБОТА В ГРАДИНАТА НА УЧИТЕЛЯ

от тази седмица 12 юни

Детски форум 2017 г.

Ежегоден форум за работа с деца по методите на Учителя Петър Дънов