Новини

Молитвен наряд - 120 години от посвещението на Учителя Петър Дънов

Нарядът да се изпълнява от 1-7.III.2017г. (включително) от 6 часа сутринта.

Концерт "Музиката на Учителя - Паневритмия"

за хор, орган и камерен оркестър

Концерт "Музикален поздрав за душите"

в София, залата на ФНТС в София, бул. "Раковски"108

Проекти

Училище на Слънчевата педагогика

по идеите на Учителя Петър Дънов за обучение и възпитание

Дейности и инициативи

Детска школа "Бялото кокиче"

Детска школа "Бялото кокиче"

Издателство "Бяло братство"

Издателство "Бяло братство"

Училище "Изгрев"

Училище "Изгрев"

Списание "Житно Зърно"

Списание "Житно Зърно"

Списание "Изворче"

Списание "Изворче"

Вестник "Братски Живот"

Вестник "Братски Живот"