Споделено

Споделено

Партията на добрата мисъл

Слав Славов, 3 май 2020 г. Партията на добрата мисъл „Искайте и ще Ви се даде“ „Свободата ще Ви направи свободни“ Сега има много теории за състоянието в света...

Есета Споделено

Истината

Слав Славов Какво представлява човешкото сърце? – Сърцето не е нищо друго, освен инструмент за определяне теглото на човешките мисли. – Тежко ми е на сърцето...

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи