Споделено

ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ Е СБОР ОТ ПРИТЧИ

„Изтълкувай ни тази притча“
Матея, гл.15, ст.15
„Хвърлете мрежите си да уловите риба“
Лука, гл. 5, ст.4
Един човек влязъл в магазина, платил и купил мрежичка авокадо, в която били поставени пет плода. Те били твърди и неузрели. Занесъл ги вкъщи и ги поставил в хладилника на съхранение. След няколко дни той ги извадил от него и видял, че те са така твърди, както и когато ги е купил. Понеже искал да ги ползва, освободил ги от мрежата и ги сложил на масата до слънчевия прозорец. Те били в купа, заедно с други различни плодове. След три дни плодовете авокадо вече били омекнали, узрели и готови за употреба.
***
Представете си, че някой се обърне към нас с думите: – Изтълкувай ни тази притча.
Животът прилича на един магазин, в който има всичко. Достатъчно е да имаш пари, т.е. знания, за да влезеш в него и да излезеш с пълна торба – разните придобивки и преживявания, които да отнесеш със себе си. Ако си без пари, както влезеш, така и ще си излезеш.
Числото 5 е свързано с петте сетива и с петте добродетели, които те представляват. Човек трябва да знае методите как да ги развива. В ума има една фина мрежичка, с която той схваща идеите и ги задържа в себе си. Ако тази мрежа е прокъсана, те бързо изпадат, но ако е здрава, тогава те остават в ума за употреба и приложение. На първо време тези идеи са необработени, т.е. твърди и неузрели. Ако не ги ползваме, не мислим върху тях и не ги прекараме през сърцето си, те са на тъмно и студено, т.е. в хладилника на съзнанието. Ние трябва да ги освободим от тази мрежа, т.е. да ги разгледаме свободно и непредубедено. Мрежичката – това са личните чувства и интереси, които могат да препятстват нашето мислене.
Когато извадим плодовете, т.е. идеите, ние ги излагаме на слънчевата светлина и топлина. Това означава, че започваме да мислим върху тях. Когато ги разберем, ние ги обикваме. Всяко нещо, което е разбрано в ума, то се превръща в любов в сърцето. И обратно: Всяко нещо, което обичаме със сърцето, ние можем да го разберем с ума си. Слънчевата светлина е резултат от работата на ума, а топлината е резултат от работата на сърцето. Когато тези две сили работят, тогава плодовете узряват.
Общата купа с другите плодове означава, че човек трябва да има постижения в различните направления на живота. Например ябълката представлява добродетелите на сърцето, лимона – на ума, крушата – постижения в мислите, орехите – за волята и силата, и т.н. Трите дни, това е числото 3, което е свързано с трите свята – на ума, сърцето и волята. Те са времето, което е необходимо, за да се трансформират идеите и да минат от едно среда в друга, т.е. от ума да слязат в сърцето; от сърцето да слязат във волята, където да се обработят и да се реализират.

Ежедневието ни е сбор от притчи

Слав Славов, 24 май 2020 г.

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X