Споделено

ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ Е СБОР ОТ ПРИТЧИ

„Изтълкувай ни тази притча“
Матея, гл.15, ст.15
„Хвърлете мрежите си да уловите риба“
Лука, гл. 5, ст.4
Един човек влязъл в магазина, платил и купил мрежичка авокадо, в която били поставени пет плода. Те били твърди и неузрели. Занесъл ги вкъщи и ги поставил в хладилника на съхранение. След няколко дни той ги извадил от него и видял, че те са така твърди, както и когато ги е купил. Понеже искал да ги ползва, освободил ги от мрежата и ги сложил на масата до слънчевия прозорец. Те били в купа, заедно с други различни плодове. След три дни плодовете авокадо вече били омекнали, узрели и готови за употреба.
***
Представете си, че някой се обърне към нас с думите: – Изтълкувай ни тази притча.
Животът прилича на един магазин, в който има всичко. Достатъчно е да имаш пари, т.е. знания, за да влезеш в него и да излезеш с пълна торба – разните придобивки и преживявания, които да отнесеш със себе си. Ако си без пари, както влезеш, така и ще си излезеш.
Числото 5 е свързано с петте сетива и с петте добродетели, които те представляват. Човек трябва да знае методите как да ги развива. В ума има една фина мрежичка, с която той схваща идеите и ги задържа в себе си. Ако тази мрежа е прокъсана, те бързо изпадат, но ако е здрава, тогава те остават в ума за употреба и приложение. На първо време тези идеи са необработени, т.е. твърди и неузрели. Ако не ги ползваме, не мислим върху тях и не ги прекараме през сърцето си, те са на тъмно и студено, т.е. в хладилника на съзнанието. Ние трябва да ги освободим от тази мрежа, т.е. да ги разгледаме свободно и непредубедено. Мрежичката – това са личните чувства и интереси, които могат да препятстват нашето мислене.
Когато извадим плодовете, т.е. идеите, ние ги излагаме на слънчевата светлина и топлина. Това означава, че започваме да мислим върху тях. Когато ги разберем, ние ги обикваме. Всяко нещо, което е разбрано в ума, то се превръща в любов в сърцето. И обратно: Всяко нещо, което обичаме със сърцето, ние можем да го разберем с ума си. Слънчевата светлина е резултат от работата на ума, а топлината е резултат от работата на сърцето. Когато тези две сили работят, тогава плодовете узряват.
Общата купа с другите плодове означава, че човек трябва да има постижения в различните направления на живота. Например ябълката представлява добродетелите на сърцето, лимона – на ума, крушата – постижения в мислите, орехите – за волята и силата, и т.н. Трите дни, това е числото 3, което е свързано с трите свята – на ума, сърцето и волята. Те са времето, което е необходимо, за да се трансформират идеите и да минат от едно среда в друга, т.е. от ума да слязат в сърцето; от сърцето да слязат във волята, където да се обработят и да се реализират.

Ежедневието ни е сбор от притчи

Слав Славов, 24 май 2020 г.

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи