Есета

Есета

Партията на добрата мисъл

Слав Славов „Искайте и ще Ви се даде“ „Свободата ще Ви направи свободни“ Сега има много теории за състоянието в света. Някои твърдят, че управлението се...

Есета Споделено

Истината

Слав Славов Какво представлява човешкото сърце? – Сърцето не е нищо друго, освен инструмент за определяне теглото на човешките мисли. – Тежко ми е на сърцето...

Есета

„Вас Ви нарекох приятели“

Слав Славов Приятелят знае всичко и дава всичко за нас. Ако човек иска да бъде здрав, ако човек иска да бъде умен, ако човек иска да бъде силен, ако човек иска...

Есета

Както себе си

Слав Славов Как могат да се разбират думите: „близо и далеч“? В една приказка се разказва, че царят изпитвал мъдреците в своето царство с въпроса : Кое е най...