Есета

Есета

Партията на добрата мисъл

Слав Славов „Искайте и ще Ви се даде“ „Свободата ще Ви направи свободни“ Сега има много теории за състоянието в света. Някои твърдят, че управлението се...

Есета Споделено

Истината

Слав Славов Какво представлява човешкото сърце? – Сърцето не е нищо друго, освен инструмент за определяне теглото на човешките мисли. – Тежко ми е на сърцето...

Есета

„Вас Ви нарекох приятели“

Слав Славов Приятелят знае всичко и дава всичко за нас. Ако човек иска да бъде здрав, ако човек иска да бъде умен, ако човек иска да бъде силен, ако човек иска...

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи