Есета

Есета Споделено

Истината

Слав Славов Какво представлява човешкото сърце? – Сърцето не е нищо друго, освен инструмент за определяне теглото на човешките мисли. – Тежко ми е на сърцето...

Есета

„Вас Ви нарекох приятели“

Слав Славов Приятелят знае всичко и дава всичко за нас. Ако човек иска да бъде здрав, ако човек иска да бъде умен, ако човек иска да бъде силен, ако човек иска...

Есета

Както себе си

Слав Славов Как могат да се разбират думите: „близо и далеч“? В една приказка се разказва, че царят изпитвал мъдреците в своето царство с въпроса : Кое е най...

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!