Аранжименти на музиката на Учителя

Aранжименти за смесен хор от Георги Стратев

Музиката на Петър Дънов, аранжименти за смесен хор от Георги Стратев. Включва песните:

 1. Милост, благост
 2. Вяра
 3. На Учителя
 4. Сърдечен зов
 5. На Христа запейте
 6. Фир-фюр-фен
 7. Духът Божи
 8. Бог е Любов
 9. Махар Бену
 10. Аум
 11. Киамет зену
 12. Запали се огънят
 13. 91 Псалом
 14. Благославяй
 15. Благословен Господ

Братски групи