Архив - ноември 7, 2023

Последни новини

19.11.2023 г. в гр. Стара Загора в Братския салон от 10.00 ч. се свиква първа среща за сформиране на новата комисия по Паневритмия.

Паневритмични приятели на 19.11.2023 г. в гр. Стара Загора в Братския салон от 10.00 ч. се свиква първа среща за сформиране на новата комисия по Паневритмия...

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!