Последни новини

19.11.2023 г. в гр. Стара Загора в Братския салон от 10.00 ч. се свиква първа среща за сформиране на новата комисия по Паневритмия.

Паневритмични приятели на 19.11.2023 г. в гр. Стара Загора в Братския салон от 10.00 ч. се свиква първа среща за сформиране на новата комисия по Паневритмия.

Поканени са всички заинтересовани.

Моля потвърдете участието си на имейл адрес: [email protected]

Координатор по Паневритмия

Зорница Танева

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.