Какво е Паневритмията?

Паневритмия – Представяне

Паневритмията е уникална българска система от двигателни упражнения за здраве, изпълнявани на музика групово (по двойки, подредени в кръг) сред природата. Целта на паневритмията е да съдейства за подобряване на здравето,  стимулиране на духовното развитие и постигане на хармония на човека с природата. Тя е високоефективна практика, която се грижи едновременно за тялото и духа.

Всяко упражнение на паневритмията има основна философска идея, която е изразена чрез неговата музика, движения, наименование и текста на песента му. Авторът на паневритмията обяснява, че движенията са мълчалив говор, който трябва да се изучава и че всяко движение изразява някаква идея, някаква мисъл.

Паневритмията е създавана продължително и прецизно в продължение на 22 години (от 1922 до 1944 г.) от българския духовен учител Петър Дънов. Вече над  75 години хора от цял свят я избират за своя практика за духовно и физическо здраве като я изучават на курсове и практикуват – тя присъства в държави на петте континента. Тя е универсална двигателна практика, която може да обединява хора от различни раси, пол, възраст, националност и вероизповедания. Тя има задълбочена философска основа, което я причислява към групата на психофизическите практики за свободното време с по-комплексно въздействие върху човека, подобно на други, предимно източни, практики.

Паневритмията е една от най-приятните, достъпни и високоефективни двигателни практики за здраве и себеусъвършенстване. Чрез нея човек намира най-красивото и същественото в себе си и света, което възражда неговия живот и го изпълва с повече здраве, красота и радост.

Паневритмичните упражнения се изпълняват сутрин сред природата от 22 март до 22 септември. Музиката им е специално композирана за тях от автора и е много точно свързана с движенията и основните послания на упражненията, затова те се изпълняват винаги на тази музика. При изпълнението участниците се придвижват главно в кръг, в чийто център се намират музиканти. Движенията на паневритмията са плавни и точно нанесени на музикалните тактове, изпълняват се ритмично в бавно до умерено темпо, в изправено положение на тялото и съдържат голямо разнообразие от движения.

Паневритмията се състои се от три дяла. Първият съдържа 28 упражнения, вторият се нарича “Слънчеви лъчи”, а третият – “Пентаграм”. Трите дяла имат различни упражнения, продължителност, особености и начин на подреждане на участниците.

Участниците играят в повечето случаи придвижвайки се в кръг, в чийто център се намират музиканти, които изпълняват музиката. Упражненията се изпълняват за около 75 минути (включително малки почивки между упражненията) на точно определена музика, в синхрон с нея. Благодарение на плавните и нетрудни движения и ниското до умерено темпо на изпълнение в паневритмията, тя е сред активностите с изключително нисък риск от травматизъм и е достъпна и полезна за хора на всякаква възраст.

Вижте Паневритмията

 

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.