Какво е Паневритмията?

Движения и дялове в Паневритмията

Паневритмичните упражнения се изпълняват сутрин сред природата от 22 март до 22 септември. Музиката им е специално композирана за тях от автора и е много точно свързана с движенията и основните послания на упражненията, затова те се изпълняват винаги на тази музика. При изпълнението участниците се придвижват главно в кръг, в чийто център се намират музиканти. Движенията на паневритмията са плавни и точно нанесени на музикалните тактове, изпълняват се ритмично в бавно до умерено темпо, в изправено положение на тялото и съдържат голямо разнообразие от движения.

Паневритмията се състои се от три дяла. Първият съдържа 28 упражнения, вторият се нарича “Слънчеви лъчи”, а третият – “Пентаграм”. Трите дяла имат различни упражнения, продължителност, особености и начин на подреждане на участниците.

Участниците играят в повечето случаи придвижвайки се в кръг, в чийто център се намират музиканти, които изпълняват музиката. Упражненията се изпълняват за около 75 минути (включително малки почивки между упражненията) на точно определена музика, в синхрон с нея. Благодарение на плавните и нетрудни движения и ниското до умерено темпо на изпълнение в паневритмията, тя е сред активностите с изключително нисък риск от травматизъм и е достъпна и полезна за хора на всякаква възраст.

Вижте Паневритмията

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.