Вижте Паневритмията

Запознаване

Упражнението Запознаване от Паневритмията на Учителя Петър Дънов

Колко приятно птиченце пее

и благодатно слънцето грей.

Росни ливадите, свежи поляните,

играем ний и пеем в ранина.

Живота е красив и изобилен,

че Бог над нази е милостив.

А след игри и песни красиви

ние работим в нашите ниви.

И ги посяваме – семе избрано,

да никнат, зреят житни класове.

И дребен дъжд-роса ще ги полее

и слънцето ще ги възрасти.

Вътрешен смисъл на „Запознаване“ (според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

Паневритмията се играе в кръг и по двойки. И при това упражнение двамата участници се обръщат един срещу друг и си хващат ръцете, като се описва един общ венец, после ръцете се пускат и двамата са гърбом един към друг. Това упражнение развива самосъзнанието: човек трябва духовно да приема ближния, да вижда хубавите страни, които другите имат в себе си; и те взаимно да се оценяват, подкрепят и обичат. Обърнати един срещу друг, играещите образуват елипса, а обърнати гърбом един към друг и с движенията на ръцете, образуват хипербола. Хиперболата е метод за разрешаване на големите противоречия в живота. При нея двете половини символизират човека раздвоен, създаването на полюсите – мъжа и жената. И после, като се съединяват в едно, образува се човекът.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.