Цвят за деня и Библейски стих

Жълтите лъчи Духът на Мъдростта

Жълтите лъчи – Духът на Мъдростта

Планета – Меркурий

Ден – сряда

Тон – ми

Жълтият цвят е на Мъдростта и означава интелигентност. Ако в теб преобладава жълт цвят, ти искаш да работиш умствено. Ако искаш да мислиш добре, носи дрехи с жълт цвят и ще се развиеш умствено. Това е цвят на нервната система, дава простор, урегулира, уравновесява.

Жълтият цвят на светлината оказва влияние върху човешкия ум. Намаляването на този цвят предизвиква тъмнина в ума, неразбиране на нещата и противоречия. Без жълтия цвят човек не може да бъде умен. Кажеш ли на глупавия дума, която съдържа жълтия цвят, той ще поумнее.

А Мъдростта ще ти даде една жълта дреха с най-хубавия жълт цвят. Като се научите да живеете по закона на Любовта, ще имате една червена дреха, по закона на Мъдростта – жълта дреха, а по закона на Истината – синя дреха.
Добре е човек да отправя сини, жълти или портокалови лъчи към онези органи на тялото си, в които чувства излишна енергия. Понякога на някои места в организма на човека става известно подпушване, което създава анормални състояния. Той трябва да облива тялото си със сини и жълти лъчи на светлината.

 

Стихове от Библията: В този час зарадва се духом Исус и рече: 
Радост Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и Земята, че 
    Си скрил това от мъдри и разумни, а открил Си го на
    младенци; тъй е, Отче, защото така бе угодно пред Тебе.
    Радвайте се и веселете се, защото е голяма на небесата
    вашата заплата.Това ви говорих, за да пребъде Моята
    радост във вас и вашата Радост да бъде пълна. Да
    просветя всички в какво се състои съзерцаването на
    тайната, от векове скрита у Бога, Който е създал всичко
    чрез Исус Христос, та многоразличната премъдрост Божия
    да стане сега чрез Църквата известна на Началствата и
    Властите небесни. Затова и ние от деня, в който чухме
    това, не преставаме да се молим за вас и да просим от
    Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля,
    във всяка премъдрост и духовно разбиране. Към външните
    се отнасяйте с Мъдрост, като скъпите времето. Речта ви
    да бъде винаги с благодат, подправена със сол, за да
    знаете как трябва да отговаряте всекиму. Ако някому от
    вас не достига Мъдрост, да проси от Бога, Който дава
    богато на всички и не укорява, и ще му се даде. Но да
    проси с вяра, без да се съмнява никак, защото който се
    съмнява, подобен е на морски вълни, водени и блъскани
    от вeтроветe. И такъв човeк да не мисли, че ще приеме
    нeщо от Господ. Щото Бог на нашия Господ Исус Христос,
    Отец на Славата, да ви даде дух на прeмъдрост и на
    откровение, за да Го познаете, и да просвети вашите
    сърдечни очи, за да познаете каква е надеждата на
    призваните от Него и какво е богатството на славното
    Негово наследство за светиите. Върви подире Ми.
    Мъдростта съгради дома си.

Жълтите Лъчи
ЗАПОВЕДТА НА УЧИТЕЛЯ 
ОБИЧАЙ СЪВЪРШЕНИЯ ПЪТ НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА. 
ПОСТАВИ ДОБРОТО ЗА ОСНОВА НА ДОМА СИ, 
ПРАВДАТА ЗА МЕРИЛО, ЛЮБОВТА ЗА УКРАШЕНИЕ, 
МЪДРОСТТА - ЗА ОГРАДА И ИСТИНАТА - ЗА СВЕТИЛО. 
САМО ТОГАВА ЩЕ МЕ ПОЗНАЕШ И АЗ ЩЕ ТИ СЕ ИЗЯВЯ.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.