Цвят за деня и Библейски стих

Диамантените бели лъчи – Духът Христов

Стихове от Библията 
Пълнота     Който развързва седемте печата, 
       отваря седемте очи, прораства седемте рогове,
       държи седемте Църкви, образува седемте звезди,
       запалва седемте светилника, освещава седемте дни,
       разпраща седемте духове, съединява всичко в едно цяло, 
       образува Божественото съзвучие на големите и 
       малките светове, разпределя отредените блага, 
       води към Божественото сърце на Любовта. 
       Оживява и създава, произвежда и ражда,
       обогатява и украсява, милва и утешава, 
       благославя и озарява. Весели всичко живо,
       осветява и умъдрява. Събира знанието, 
       прави така, че да израства цялата 
       Божия Любов, Мъдрост и Истина. 
       Чисто и непорочно благочестие пред Бог и Отец
       е това: да наглежда сираци и вдовици в 
       скърбите им и да пази себе си неосквернен от света.
Чистота    Всички ние от Неговата пълнота 
       приехме и благодат след благодат.
       Да започнем от началното Христово учение
       и да се стремим към съвършенство.
       Пристъпихте към планината Сион 
       и към града на Живия Бог, небесния Йерусалим, 
       и към безчетни Ангели, към тържествения събор
       и Църквата на Първородните, които са написани 
       на небесата, и при Бога, съдник на всички, 
       и при духовете на праведните, 
Съвършенство които са стигнали до съвършенство.
       Законът не доведе нищо до съвършенство, 
       а въведе се една по-добра надежда, 
       чрез която се приближаваме към Бога. 
       Клетвеното Слово, което е след закона, 
       постави Сина, Който е съвършен навеки. По Своята
       милост Той ни спаси с окъпването на възраждането
       и с подновяването от Духа Свети, когото изля
       обилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител.
       Като съм уверен в това, че Оня, който е 
       започнал във вас доброто дело, ще го 
       върши дори до деня на Исус Христос. 
       Благодатта на нашия Господ Исус Христос 
       да бъде с всички вас.       Амин.

ЗАПОВЕДТА НА УЧИТЕЛЯ 
ОБИЧАЙ СЪВЪРШЕНИЯ ПЪТ НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА. 
ПОСТАВИ ДОБРОТО ЗА ОСНОВА НА ДОМА СИ, 
ПРАВДАТА ЗА МЕРИЛО, ЛЮБОВТА ЗА УКРАШЕНИЕ, 
МЪДРОСТТА - ЗА ОГРАДА И ИСТИНАТА - ЗА СВЕТИЛО. 
САМО ТОГАВА ЩЕ МЕ ПОЗНАЕШ И АЗ ЩЕ ТИ СЕ ИЗЯВЯ.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.