Цвят за деня и Библейски стих

Духът на Силата – Виолетовите лъчи

Планета – Сатурн

Ден – събота

Тон – си

Виолетовия цвят показва, че трябва да бъдем благодарни и да дадем от себе си не само на подобните си, но и на всички животни, растения, насекоми, на всички живи същества. Към всички да бъдем благородни и справедливи.

Стихове от Библията  Със силата на Духа Божи.
    Господ постави престола Си на небето
    и Царството Му владее над всичко.
Сила  Царството Божие не е в слово, но в сила.
    Царството Божие вътре във вас е.
Благост Благостта Ти ме възвеличава.
    А търпението да бъде съвършено дело.
    Смиреният духом.
    Защото кой презря деня на малките работи?
    Не чрез сила, ни чрез воинство,
    но чрез Духа ми говори Господ Саваот.
    И най-големият от вас да ви бъде слуга.
    Идете, известете на братята Ми да
    идат в Галилея и там ще Ме видят. 
    Чрез съвета Си ще ме водиш и 
    след това ще ме приемеш в Слава

Виолетовите Лъчи

ЗАПОВЕДТА НА УЧИТЕЛЯ 
ОБИЧАЙ СЪВЪРШЕНИЯ ПЪТ НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА. 
ПОСТАВИ ДОБРОТО ЗА ОСНОВА НА ДОМА СИ, 
ПРАВДАТА ЗА МЕРИЛО, ЛЮБОВТА ЗА УКРАШЕНИЕ, 
МЪДРОСТТА - ЗА ОГРАДА И ИСТИНАТА - ЗА СВЕТИЛО. 
САМО ТОГАВА ЩЕ МЕ ПОЗНАЕШ И АЗ ЩЕ ТИ СЕ ИЗЯВЯ.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.