БЛОГ Последни новини

Първа среща на педагозите на тема: „Педагогическите идеи на Учителя“ – 11.11.23 г., от 14 ч. Варна

ПОКАНА

за първа среща на педагозите на тема: „Педагогическите идеи на Учителя“ – обмяна на опит и взаимно подпомагане за работа с децата

Дата на срещата – 11.11.23 г., от 14 ч.
Място – Варна, братското лозе.

Срещите ще се провеждат един път в месеца, възможно е в различни градове.
Предложения за някои основни направления, по които ще се работи:
1. Зависимостта „цяло – част“, представена чрез разкази, приказки, басни, пъзел, театър и др.
2. Темпераментите – как да ги определяме и подходи за общуване и обучение.
3. Природата като източник на вдъхновение и предметно обучение.
4. Природата като модел на живот.
5. Природата като хармония и пропорция – „златното сечение“- как да го използваме в учебния процес.
6. Методи, принципи, добродетели, според възрастовата група на децата.
7. Стихиите, разгледани в различните учебни дисциплини.
8. Разказите и притчите, дадени в беседите на Учителя като метод за възпитание на децата.
9. Усетът за времето – във физичните явления, в литературата, в епоса и митологията.

ЗАПОВЯДАЙТЕ с вашите идеи!
А общата работа ще роди нови!
КРАЙНАТА ЦЕЛ на съвместната ни работа е създавене на помагала за деца и преподаватели.

За въпроси:
Гинка Младенова – 0877797377
Надка Иванова – 0885356445
Милена Семова – 0896783060

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.