Общество Бяло Братство - организация

Общество Бяло Братство – Управителен съвет

Председател на УС на Общество Бяло Братство

Христо Вътев – 0888034134 – Емайл: [email protected]

Заместник Председател на УС на Общество Бяло Братство

Емил Тенев – 087 937 7890  – Емайл: [email protected]

Станчо Станчев – 087 819 4136 – Емайл: [email protected]

Секретар

Екатерина Кунева – 089 877 1586 – Емайл: [email protected]

Членове

Станчо Станчев – София

Екатерина Кунева – Ямбол

Емил Тенев  – София

Христо Христев – Пловдив

Галя Маджарова – Варна

Мирослав Минчев – Силистра

Контролно ревизионна комисия

Христо Коларов – 886885745 -Емайл:  [email protected]

Екатерина  Младенова – 088 689 9290 – [email protected]

Мария Дечева -878108719  Емайл:  [email protected]

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X