Упражнения

Упражнения дадени през 1920 г.

Комплекс физически упражнения дадени от Учителя на 23 август 1920 г. в гр. Велико Търново

І. Издигане двете ръце отстрани на тялото, с дланите надолу, на височина равна с височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре, под ъгъл 45 градуса от равнището на раменете, а лявата се спуща надолу, под ъгъл 45 градуса, от равнището на раменете и в такова положение се присяда долу шест пъти, като през време на упражнението съсредоточите мисълта си към предната част на мозъка.

Това упражнение служи за урегулиране на предната част на мозъка.

ІІ. Това упражнение е също както първото, само че се издига лявата ръка нагоре под ъгъл 45 градуса от равнището на раменете, а дясната се спуща надолу под същия ъгъл, при което се присяда пак шест пъти.

 

През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към сърцето. Това упражнение служи за урегулирване на чувствата.

ІІІ. Изнасяне и двете ръце назад с обърнати длани една срещу друга. Присядане, ръце с длани напред изпълняват движение, наподобяващо гребане напред до 45° надолу. Изпълнява се шест пъти.

  

През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към гръбначния стълб. То служи за урегулирване на гръбначния стълб.

ІV. Издигане лявата ръка нагоре и напред към изток, а дясната надолу, въртене на тялото около кръста и плаване с ръцете. И това упражнение се прави 6 пъти. Докато се прави това упражнение, ще съсредоточвате мисълта си към стомаха. То служи за урегулиране на стомаха.

  

 

V. Поставяне ръцете на кръста. Закрепване тялото на левия крак, а десният се изнася навън, надясно, като се образува с него бавно полукръг от дясно към ляво – 6 пъти. След това закрепвате тялото си здраво на десния крак и с левия правите същото, както и с десния крак, пак 6 пъти. През време на упражнението съсредоточавате мисълта си към нервната система. То служи за урегулирване на нервната система.

  

 

VІ. Издигане ръцете настрани, на височина, равна с височината на раменете, и бавно издигане нагоре, докато се допрат пръстите на двете ръце горе. Повдигане тялото на пръсти и в това положение бавно присядане долу, при което ръцете се прибират край тялото. И това упражнение се прави шест пъти. То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане: надолу – събличане, нагоре – обличане.

  

  

Учителя: Tези упражнения ще правите един път през деня, и то ако се правят сутрин, е прекрасно, на обяд – хубаво, а вечер – добре. Тези упражнения трябва да се правят много бавно и правилно с добре обтегнати ръце и добре обтегнати крака, ако искате да имате добри резултати. Движението на ръцете е за развитието на сърцето и гърдите. Със съсредоточаването на мисълта се усилва умът. Изпълнението на всички упражнения пък усилва волята.

Тези упражнения са едни от най-хубавите окултни упражнения; гледайте обаче те да не ви станат като една примка, а се проникнете от тяхната полза. Считайте, че сте ги знаели някога, а сега си ги припомняте.

„Беседи, обяснения и упътвания“ 1920 г., „Гимнастически упражнения“

Видео демонстрация на комплекса от упражнения дадени от Учителя Петър Дънов през 1920 г., част от филма „Упражнения за Духа и тялото“:

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

X