Молитвени наряди Последни новини

ОБЩО УПРАЖНЕНИЕ ЗА 2021 ГОДИНА

„Ще питате: Какво е новото учение? – Моето учение е на абсолютната Божия Любов. Всичко трябва да се постави на добрата почва. Всички добродетели растат на добрата почва.“
„Желая, Бог да проговори на българите, да дойдат мирът, любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта между тях. Тогава, българите сами ще кажат: Ние вярваме в живия Господ, защото сами Го опитахме.“
Обични братя и сестри в Христа,
През изминалата 2020-та година всички ние преминахме през изпитанията на живота смело и съзнателно. Трябваше да понесем несгодите на обстоятелствата, които поставиха на изпитание вярата и силата на много души. Немалко хора преминаха през болести и страдания, други загубиха живота си. Ние бяхме съпричастни с тяхната скръб, обединени от силата на общата молитва. Сега е време да насочим нашето внимание в посока на радостта, защото това ще възстанови баланса между силите на страданието и радостта. В тази връзка предлагаме на всички Вас, да се включим заедно в общобратското упражнение за 2021 година. То е упражнение, което ще покаже, че всяка дума има необходимата сила, щом е изречена по подходящия начин.
Упражнението е от беседата „Радвайте се“, 15-ти април, 1917 г. и е за период от една година. 
Братски съвет
Упражнение за една година:
РАДВАЙТЕ СЕ
Какво трябва да прави човек, за да придобие радостта? Той трябва да отвори ума и сърцето си, да се прояви Духът чрез него. Само Божият Дух може да свързва хората и да ги накара, да се обичат разумно. По какво познавате Божията Любов? Ако влезете в един дом, дето всички са скръбни, недоволни и в няколко минути можете да смените състоянието им, вашата любов е Божествена. Затова Христос казва: „Радвайте се.“
Когато любовта действа между хората и повдига душите им, те се радват и веселят. При това положение не съществуват болести, противоречия, разочарования. Направете опит: в продължение на една година, всяка сутрин, да изговаряте по десет пъти думата „радост“; да видите, каква промяна ще стане с вас. Всяка дума крие в себе си известна сила, особено, когато се произнася правилно.
Всяка дума е мощна, когато се приложи навреме и намясто.
„Днес ви оставям думата „радвайте се“. Нека радостта влезе в ума и в сърцето ви, да се свържете с великите Божии духове и да кажете в себе си: Ето, виждам ги! Повтаряйте често думата „радост“, да се свържете с Христа, да разберете великите истини, които Той носи за човечеството; да разберете смисъла на думите, с които Той си служи. Турете хляба в стомаха си и не мислете за него – той ще свърши своята работа. Изговаряйте думата „радост“ с вяра и не мислете, какво ще произведе тя във вас. Духът ви ще извлече нейните сокове и ще ви направи мощни. Като изговаряте думата и видите резултата, благодарете на Бога за нея.
Желая на всички българи – на българския цар, на всички управници, на всички свещеници, майки и бащи, търговци, да изговарят думата „радост“, да се разнесе като вълна между всички народи. Когато всички хора, като едно цяло, изговарят думата „радост“, Божият мир ще дойде и Христос ще слезе на земята.“
Неделна беседа от Учителя, държана на 15 април – Великден, 1917 г. София

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.