Материали за Паневритмията Учителя за...

Учителя за Паневритмията от книгата „Изворът на Доброто”

С настъпването на пролетта – 22 март – ние започваме да играем сутрин, след изгрева на Слънцето, Паневритмията. Това са 38 упражнения с музикални движения. Те са дадени от Учителя. Играе се в кръг по двама. Движенията са плавни, ритмични и хармонични. Във всяко движение има съдържание и смисъл. Върху Паневритмията Учителят е дал обяснения и упътвания на много места в своите лекции. Тук ще приведем един разговор върху нея, където той дава още някои обяснения.

– Употребявайте поне 10-15 минути на ден за упражнения. Който не прави упражнения, все ще му се наложи по някакъв начин да ги прави. Във всяко движение трябва да участват мисълта и чувствата.

Всяко движение, което прави човек, оказва въздействие върху самата Природа. Най-малкото помръдване на показалеца, например, се отразява в цялата Природа. Радиацията, вълните, които изтичат от пръстите, ще направят едно кръгосветско движение и в края на краищата пак ще се завърнат при човека, от когото са излезли, с една придобивка в добър или лош смисъл. Като знаете това, трябва да бъдете внимателни в своите действия.

От друга страна, движенията на разните органи в човешкото тяло оказват влияние върху ума, сърцето и волята на човека. Има движения, които развиват ума, другите – сърцето, а трети – волята.

Когато при упражненията човек вдигне ръката си нагоре, това означава призоваване на Разумните Сили на Природата на помощ.

За Паневритмията ние имаме почти най-добрите условия. За да се изпълни добре Паневритмията, необходима е концентрация на съзнанието. Първо трябва да се учат основните движения и после по-сложните.

Паневритмията е метод, който разрешава задачите на миналото, настоящето и бъдещето.

Минало, настояще и бъдеще се събират в едно настояще в кръга на Паневритмията.

Упражнението „Стъпка по стъпка“ има минорен характер. В това упражнение стъпката настрана или напред е излизане – инволюция, а прибирането на крака на място е връщане – еволюция.

При упражнението „Слънчеви лъчи“ отиването към центъра, напред, означава възприемане от центъра, а връщането назад е даване на това, което сме приели.

Напредналите Същества горе също играят Паневритмия, правят такива движения и ако нашите движения се съвпаднат с техните, тогава ще направим връзка с тях и ще получим тяхното благословение. За да се направи тази връзка, не само нашите паневритмични движения трябва да бъдат правилни, ритмични, но трябва да има хармония между ума, сърцето и волята на изпълнителя, т.е. той трябва да има Любов, Чистота, светло състояние на духа.

Паневритмията такава, каквато е горе, тук на земята не може да се даде, защото човечеството не е готово. Тук се дава Паневритмията толкова, колкото е възможно, в най достъпна форма. По-достъпни музикални форми и движения не могат да се намерят.

В бъдеще Паневритмията ще се въведе и в други страни.

Един швейцарец, който изучавал разните видове танци, хора и музикални движения в света, в разните народи, като дойде в България каза, че в Паневритмията е намерил най-съвършени съчетания на музика и гимнастически движения.

Трябва да има специално училище за изучаване движенията при пеене.

Из книгата „Изворът на Доброто”, Последно слово на Учителя Петър Дънов

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.