Учителя за...

Учителя Петър Дънов за Земята

Като се говори за разумни и неразумни хора, изпъква още един контраст – добри и лоши хора. По какво се отличава добрият човек от лошия? Лошият човек има пори, шупли в себе си, поради което лесно кипва или лесно се вкисва. Добрият човек няма такива шупли. Той не кипва, не шупва, както лошият. Аз взимам думата „пори“ в химически смисъл, а не в обикновен, физичен смисъл. Химията говори за устойчиви и неустойчиви съединения, каквито са азотните. Значи, както порите правят материята неустойчива, така и неустойчивите съединения правят човека лош. В тоя смисъл, ние наричаме умрелия човек лош, защото материята му се разлага и се превръща в миризливи газове. При разлагането на тая материя елементите се отделят и всеки отива на мястото си. Когато човек напусне тялото си, всеки елемент се освобождава и отива там, отдето е дошъл. Тоя процес наричаме гниене, разлагане, вкисване, ферментация. Той се извършва на Земята. Затова казваме, че Земята е място, дето се образуват различни физични и химични процеси.

 

Де е Царството Божие? Пак на Земята, но не на сегашната Земя, а на тая, която ще бъде след хиляди години. Една е Земята, но и тя минава през различни процеси на развитие. Първоначално Земята не е била такава, каквато днес я виждаме. За нея се казва, че е била неустроена и пуста, и Дух Божий се носел върху бездната. Първоначално Земята е била пара и огън – това са процеси, през които тя е минала. Значи, минала е през вода и огън, докато дойде до това положение, в което я виждаме днес. И човек е минал и продължава да минава през тия процеси. Той има в себе си и кръв, и вода, и топлина, но това не е човешката душа. По отношение на Божествения живот човешката душа и Земята са синоними. Защо? Защото душата и Земята минават през едни и същи процеси на развитие.

Много богатства има на Земята, които Бог дава щедро, но за тяхното използване са нужни условия. Например дадено ви е житното зърно, но навреме трябва да го посеете. Като се посее в земята, то възприема жизнените сокове от нея и израства, но това става напролет. Пропуснеш ли това време, губиш всички благоприятни условия. Житното зърно представя човешкия ум, който трябва да се развива навреме, да придобие знание и разбиране. Това значи навреме да извадите екстракта на житото и навреме да го използвате. Не може ли по друг начин да стане това? Такъв въпрос задава само оня, който или нищо не разбира, или мисли, че всичко знае. На такъв въпрос не може да се даде отговор. Какво правя аз? Изучавам великите Божии закони, без да питам защо е така и не може ли другояче.

 

Казват, че Земята е голяма грешница. Не е грешница, но от време на време се разтърсва, с което иска да каже на своите немирни деца да мируват. Бих желал и вие да имате търпението на Земята. Кой не се ползва от нея? Кой не взима от нейните плодове? Тя се разравя, оре, жъне и нищо не казва. Когато иска да даде някакъв урок на децата си, поразтърси се, затвори всичките си входове и чака известно време да поумнеят. После и тя утихва и се успокоява. Затова казвам: Бъдете търпеливи не като Бога, но поне като Земята. Някой казва: „Кога ще напусна грешната Земя?“ Според мене Земята е рай, на нея живеят светии. Мястото, дето обикновените хора живеят, е място на греха – юдол плачевен. Ако сте на Земята при светиите, радвайте се. Тя е Майката – Земя, която изобилно ражда. „Здраво ни е хванала тая майка.“ Не зная кой кого е хванал: тя вас или вие нея.

 

Земята е голям, здрав, сигурен параход. Всички машини, т. е. всички нейни сили са на мястото си и в края на краищата той ще ви занесе в Божествения свят. Земята може да остарее, може отново да се подмлади и пак да остарее, но никога няма да се разруши. Както човек минава през детство, юношество, зряла възраст и старост, така и Земята минава през тия четири периода. Всъщност четирите периода на Земята определят четирите човешки възрасти. Казано е в Писанието: „Грешните няма да възкръснат“. С други думи казано: Когато параходът стигне на пристанището, всички пътници слизат там, за да покажат паспортите си. Ония, на които паспортите са точно заверени, имат право да влязат в града. Ония, които нямат паспорти или паспортите им не са редовни, отново се връщат на парахода и продължават пътуването си. Те казват: „Близо сме до небето“. А първите, които влязоха в града, казват: „Вече сме на небето. Видяхме и разбрахме какво представлява то.“

Каквото става с пътниците на параходите, същото става и с хората на Земята. Вие сте излезли от Майката-Земя, пътувате с нея и един ден пак ще се върнете при нея. Тя ще ви облече в по-хубави дрехи, ще ви даде по-добри условия за развитие. Друг път няма. Само че едни ще влязат в Божествения свят по-рано, а други – по-късно. Петте разумни деви влязоха в Царството Божие по-рано, а петте неразумни останаха вън, да чакат своето време.

НБ, 1916, „Петте разумни девици“

 

Хората са дошли на Земята по една необходимост на своето развитие. Те имат велика мисия и предназначение: да завладеят Земята, да бъдат господари на всички животни. Какво значи да владее човек? Кой може да владее и да бъде господар? Да владееш Земята – това значи да я обработваш както трябва, да туриш ред и порядък навсякъде. Да бъдеш господар на животните – това значи да ги ръководиш, така да се грижиш за тях, че и те да бъдат доволни от тебе. Само разумният, добрият и свободният човек може да владее Земята и да бъде господар на по-слабите същества.

Човек дохожда на Земята – ражда се, яде, облича се, учи. Изразходва се грамадно количество слънчева енергия – светлина и топлина, различни елементи – кислород, водород, азот, фосфор, желязо, сребро, злато и т.н. Всичко това струва милиони и милиарди. Ние вижда- ме, че човек расте, развива се, но колко струва той на Природата не знаем. Колко енергия са изразходвали разумните същества, като са работили и работят върху него, и това не знаем. Направете сметка, колко коства (на Природата) един човек, който е живял сто години на Земята, за да разберете има ли право той да злоупотребява с онова, което му е дадено. Който злоупотребява с правата, които му са дадени, лишава се от благоприятните условия на живота – да се ражда и преражда. Да не може човек да се преражда – това значи да бъде завинаги затворен.

НБ, 1917, „Все, що е писано“

 

Днес се съдят всички хора, но не на небето, както те очакват, а на Земята. Някои религиозни мислят, че човек живее на Земята известно време, след което умира и отива на небето, дето го очаква съд Божий. Съдбата на човека е на Земята. Няма защо да излиза от гроба, дето е затворен, и да отива при Бога на съд, когато той е затворен в тялото си. Още на Земята човек е в затвор и тук ще бъде съден.

НБ,1917, „Вземане и даване“

 

Земята си мени лицето в продължене на 24 часа: едната страна е светла, а другата тъмна. Следователно в 24 часа на вашия жи- вот вие ще бъдете тъмни и светли, ще стрaдате и ще бъдете радостни. Туй е неизменен закон, който обаче няма нищо общо с греха. Някой път грехът се преплита със страданието, но тези две неща не бива да се свързват. Страданието е един велик закон. Няма човек, който да не е страдал и да не страда. Дори Бог страда заедно с нас. Никой не страда повече от Него. Когато някой каже, че страда, аз казвам: Ти едва си започнал с тази наука. Не е лошо да страда човек. С тези чувства, с които може да изпитате най-приятните неща в света, ще изпитате и най-неприятните.

НБ, 1917, „Блажените“

 

Числото 12 показва орбитата, по която човек се движи. И Земята, за да се премести от една сфера в друга, минава през 12-те зодии. И Слънцето има свои зодии, но за преминаването през всяка една са нужни 21 години; всяка слънчева година пък се равнява на 25 000 наши години. Според зодиите на Слънцето, ние сме в последната. Откак е влязла Земята в тази зодия, са изминали 145 000 години, остават още 2008 години, за да излезе от тази зодия. Тогава Земята ще влезе в зодията на планети- те, и хората ще престанат да се бият. След 2008 години ще проверите истинността на думите ми.

НБ, 1918, „Двата полюса“

 

Еволюцията на Земята

Понеже Земята е изтеглила влагата от Месечината, там стават големи изпарения. Жителите на Луната имат много малко влага и тази, която е останала, те я пазят много и малко я употребяват. Страхуват се от хората на Земята и затова живеят под кората, под повърхността на Луната. Водата теглят по малко, защото на Земята им я крадат. На Луната преди милиони години, преди още да е имало живот на Земята, е имало един отличен и културен живот. Сегашните жители на Земята са слезли от Луната с парашут през пространството, не в тази форма, каквато ние знаем; те, като са слезли на Земята, по-разумни същества са им съградили подходящи тела. Те били пионерите, които са дошли на Земята, а жителите на Месечината, придружителите, се върнали пак на Месе- чината; но понякога слизат да наблюдават хората и нищо не казват. Вие може да не вярвате това, но аз зная, че онова, което е – е, и онова, което не е – не е. Не може да няма жители на Слънцето, на Луната, както и на всички планети. Температурата ни най-малко не препятства на живота, за топлината, за температурата, която има на една планета, причината е животът. От самия живот зависи. Животът произвежда топлина. Той е господар. В Слънчевата система има същества, направени съобразно с конструкцията, с естеството на самата планета. Земята е най-ниското положение, до което човек е слязъл. Земните типове са крайни материалисти. Носът, челото, цветът – залостени са за Земята.

***

Първите същества, които дойдоха на Земята, живееха 4–5 километра под кората й. Те се намираха под много висока температура и след време се превърнаха в скъпоценни камъни; останали скрити под земята, те забогатяха и пожелаха да изля- зат на повърхността – и се превърнаха в растения. За да се скрият от нещастията в света, те заровиха главите си в земята, а краката оставиха навън, горе.

***

На Месечината има най-хубавите условия за научни изследвания, каквито другаде няма. На Месечината няма условия за боле- сти и там живеят най-напредналите учени. Един ден, като завършите вашия курс на Земята, най-малко десет години ще живе- ете на Месечината. Оттам ще тръгнете за Венера. И там ще седите десет години и ще ви подпишат паспорта. Венера ще под- пише, че чувствата са нормални и т.н. На Месечината няма условия за много хора. На Венера – също. Там всичко е покрито, светлината е вътрешна.

***

Сега земната кора е по-устойчива. Сегашните смущения и раздвижвания, които стават със земната кора и по Земята, се дължат на идването на една нова епоха. Със Земята и с хората ще станат ред преустройства, за да се направи път за новата епоха и шестата раса.

***

Първичната материя, от която светът е бил създаден, е била хиляди пъти по-рядка от водорода. Водородът в сравнение с тази първична материя е нещо подобно на каша.

***

Първоначално материята е заемала милиарди, милиарди километри пространство и е била в етерно състояние, после по няка- къв особен начин материята е почнала да се наляга отвън и отвътре, като постепенно се е сгъстявала. След това е почнала една пертурбация на тази материя, като всяка пертурбация е образувала своя център. Всеки център представлява едно възвишено разумно същество. Разумното същество е образувало този въртеж. И нашата Земя се движи, но това движение се обуславя от един ум, който седи като капитан на кораб и направлява нейното движение.

сп. „Житно зърно“, бр. 26, февруари 2012 г.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.