Мисъл и молитвен наряд за деня

Мисъл за 15 септември 2020

С тази нова светлина, с тази нова наука, която имаме, ще проучим човешкото сърце, ще проучим човешкия ум, ще проучим човешката воля. От всинца ни се изискват светли умове, чисти сърца и силна воля.

Постъпвайте, както светлината постъпва – тя ви оставя своя живот и не ви казва, че ви обича. Постъпвайте, както ябълката постъпва – тя се раздава на всички. Постъпвайте, както изворът постъпва – той се раздава на всички. Раздавайте се на всички, за да получите всичко.

Молитвен наряд за деня – Вторник

Добрата молитва

Господи, Боже наш, благий ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги. Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост. Живота ни, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй. Помагай ни и ни съдействувай да растем във всяко познание и мъдрост; да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята. Храни душите ни с Небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си. Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата за винаги.             Амин.

Песен Ще се развеселя

Пътят на Живота 

Господи Боже, Спасителю наш, на всяка сила и крепост, на всяка истина и любов, на всяка държава и власт, извор на всички добрини в живота ни, изпроводи ни благия Си Дух, да ни ръководи и крепи в Пътя на живота, да ни просвещава умовете, да ни озарява сърцата, да ни дава сила и живот, да струваме добрата Ти Воля. Прости прегрешенията ни, които изповядваме пред Тебе – те ни отдалечиха от Твоята бащинска Любов. Изличи ги от книгата на Твоите възпоменания и ни дарувай мира на Твоя Дух. Направи сега да просветне Лицето Ти върху нас, да сме образ на Твоята Любов, вестители на Твоята Истина и служители на Твоята Правда. Благослови тоя народ, между когото живеем; благослови нашите братя и сестри, с които се подвизаваме; благослови всички майки и бащи, които вършат Твоята Воля. Чуй гласа на всички страдующи по лицето на Земята и ги благослови. Благослови Учителя ни, Който ни води в Твоя свят Път. Благословен Си Ти, Господи, Боже наш. Благословено е Твоето Име от веки, защото Ти Си Пътят, Истината и Животът и освен Тебе няма други Бог. Ти Си само Един.                                          Амин.

Псалом 91                                                                                                                 

 1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго.
 2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на Него ще се надея.
 3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
 4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие.
 5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
 7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти; но при тебе няма да се приближи.
 8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
 9. Понеже ти си направил Господа своего упование, вишнаго свое прибежище,
 10. няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти.
 11. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища:
 12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.
 13. Ще настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и ламя.
 14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя: ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
 15. Ще ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избавя и ще го прославя.
 16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.
 1. Господ е пастир мой: не ще бъда в лишение.
 2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
 3. Възвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради Името Си.
 4. И даже в дола на смъртната сянка, ако ходя, не ще се уплаша от зло; защото Ти Си с мене, Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
 5. Приготвяш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал Си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
 6. Наистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живея в дома Господен на дълги дни.
 1. Господ е виделина моя и спасение мое: от кого ще се убоя? Господ е сила на живота ми: от кого ще се устраша?
 2. Когато приближиха при мене лукавите, за да изядат плътта ми, съперниците и враговете ми, те се спънаха и паднаха.
 3. И ако се опълчи против мене воинство, сърцето ми няма да се уплаши. И ако се дигне връз мене бран, и тогаз ще съм уверен.
 4. Едно просих от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен във всичките дни на живота си, да гледам красотата на Господа и да Го диря в храма Му.
 5. Защото в зъл ден ще ме скрие в скинията Си. Ще ме прикрие в скришното на шатъра Си. Ще ме възвиши на камик.
 6. И сега главата ми ще се възвиши над враговете ми, които ме окружават; и ще пожертвувам в скинията Му жертви на радостни викове. Ще пея и ще възпея Господу.
 7. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам. И помилвай ме и послушай ме.
 8. Рекъл Си: „Потърсете Лицето Ми“. Рече Тебе сърцето ми: Лицето Ти, Господи, ще потърся.
 9. Да не скриеш от мене Лицето Си, да не отхвърлиш с гняв раба Си. Ти ми стана помощ, недей ме отхвърля, и недей ме оставя, Боже, Спасителю мой.
 10. И ако отец ми и майка ми ме оставят, Господ, обаче, ще ме приеме.
 11. Научи ме, Господи, Пътя Си и води ме по равен път поради неприятелите ми.
 12. Да ме не предадеш на желанието на враговете ми; защото се дигнаха против мене лъжливи свидетели, които дишат насилие.
 13. Повярвах, че ще видя благостите Господни на земята на живите.
 14. Чакай Господа, имай дързновение и да се укрепи сърцето ти. Ей, чакай Господа.

Отче наш, Който Си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята. Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Давай ни Господи знание и мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата, и Славата завинаги.                                          Амин.

Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов! (3 пъти)

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.