Учителя за...

Трите велики стъпки в живота

от Учителя Петър Дънов

ПЪРВАТА СТЪПКА на човешката душа е започнала с нейното отделяне от Бога, когато тя е изгубила своята първа чистота. Първата стъпка е слизане от Бог към човека или от центъра към периферията. Това е един вечен закон, през който всякоя душа трябва да премине. И всяка душа, която иска да развие своята индивидуалност, трябва да се отдалечи от Бога. А с това нейно отделяне необходимо е било да се създаде първият зародиш – Вярата в този принцип, че като се отделя от Бога, тя ще придобие нова опитност, чрез която да разкрие Божествената Мъдрост пред себе си. Вярата е едно самосъзнание на душата, че излиза като един лъч от Божеството и че е невъзможно да изгуби пътя си.

ВТОРАТА СТЪПКА, Надеждата, се е развила на Земята, когато душата се е облякла във физическото тяло. Последното е един образ на първоначалното тяло, което душата е имала в своята първоначална чистота, когато тя е била в Небето и когато е била една одухотворена материя, която никога не умира. Жизненото тяло е съставено от органическа материя и е сходно с растителното царство, а тялото на плътта е тялото на животните – борбата е между тези две тела. В трите тия тела – във физическото, Жизненото и в Тялото на плътта – се е развила Надеждата, която очаква нещата днес или утре. Ние с тия тела развиваме онзи принцип, без който не можем да съществуваме. Душата най-сетне ще се върне с Тялото на Любовта.

ТРЕТАТА СТЪПКА, всички знаете какво нещо е Любов, но що е Любов не може да се определи. Тя е едно качество, което е основа на здраве, щастие и блаженство. Във физическия свят Любовта се показва като разум, в Духовния – като Правда, а в Божествения свят се показва като Истина.

Хората, които никога не се решават да страдат, никога няма да влязат в Царството Божие. Страданието, това е копане на душата, също както една земя, ако не се копае, няма да роди нищо. И онези, които не искат да страдат, няма в нищо да прогресират. Ако някой от вас не иска да страда, то защо е дошъл на Земята – по-добре да си седеше в Небето. Той е дошъл тук, на Земята, да се повдига, а пък ще се повдига само чрез страдания, също както страда и Господ. А че страда Господ, явства от това, че ние Го наричаме дълготърпелив.

И така, първата стъпка е слизане, втората е, която сега минавате, а третата е Любовта.

Тия три стъпки съответстват в Християнството на СЕДЕМ СТЪПКИ.

Първата е пътят към ОБРЪЩАНЕТО, което значи да изменим посоката на своето движение.

Втората стъпка, на която приличат горните три велики стъпки в Живота, е ПОКАЯНИЕТО или преглеждането на стари сметки, т.е. да си признае човек, че е поел известно задължение, което трябва да изпълни.

Третата стъпка, то е СПАСЕНИЕТО, т.е. придобиване здраве на душата.

Четвъртата стъпка е ВЪЗРАЖДАНЕТО.

Петата стъпка е НОВОРАЖДАНЕТО – да се новороди човек от Дух и вода. Всички, които се родиха в Христа, те вече не грешат, защото един човек, който има вече новия зародиш, тъканите в него са изменени. Но може у вас да се роди мисъл вие от кои сте, обаче това да ви не плаши, защото, щом у някого има стремеж, това показва, че той върви напред.

Шестата стъпка, това е ПОСВЕЩЕНИЕТО; в тази сфера на състояние се намират т.нар. hоliness people, хора кротки и смирени, разпръснати из американските църкви, за които може да се каже, че те са тяхното украшение в духовно отношение.

Седмата стъпка, това е вече ВЪЗКРЕСЕНИЕТО.

Като премине човек тия седем стъпки, той вече е готов за Небето. Тези седем стъпки се делят на четиридесет и девет други стъпки, т.е. всяка една се разделя на седем стъпки (7 х 7 = 49 стъпки), по които трябва да се изкачите, за да възлезете при Бога. Виждате, че числото 49 е съставено от числата 4 и 9, които, събрани заедно, дават числото 13, което показва цялото развитие на човечеството. Но за тия четиридесет и девет стъпки трябват милиарди години, за да се пропътуват. В четири от горните седем стъпки на Християнството човек еволюира, страда, а в другите три се възражда, т.е. в четирите човек страда, а в трите си почива.

Има и други стъпки, за четирите полета например: те са двадесет и осем стъпки – за всяко поле по седем. Те също излизат от Бога, но се изискват милиарди години, докато се стигне до Него.

Из “Веригата на Божествената Любов”, 2007

Братски групи