Учителя за...

Трите велики стъпки в живота

от Учителя Петър Дънов

ПЪРВАТА СТЪПКА на човешката душа е започнала с нейното отделяне от Бога, когато тя е изгубила своята първа чистота. Първата стъпка е слизане от Бог към човека или от центъра към периферията. Това е един вечен закон, през който всякоя душа трябва да премине. И всяка душа, която иска да развие своята индивидуалност, трябва да се отдалечи от Бога. А с това нейно отделяне необходимо е било да се създаде първият зародиш – Вярата в този принцип, че като се отделя от Бога, тя ще придобие нова опитност, чрез която да разкрие Божествената Мъдрост пред себе си. Вярата е едно самосъзнание на душата, че излиза като един лъч от Божеството и че е невъзможно да изгуби пътя си.

ВТОРАТА СТЪПКА, Надеждата, се е развила на Земята, когато душата се е облякла във физическото тяло. Последното е един образ на първоначалното тяло, което душата е имала в своята първоначална чистота, когато тя е била в Небето и когато е била една одухотворена материя, която никога не умира. Жизненото тяло е съставено от органическа материя и е сходно с растителното царство, а тялото на плътта е тялото на животните – борбата е между тези две тела. В трите тия тела – във физическото, Жизненото и в Тялото на плътта – се е развила Надеждата, която очаква нещата днес или утре. Ние с тия тела развиваме онзи принцип, без който не можем да съществуваме. Душата най-сетне ще се върне с Тялото на Любовта.

ТРЕТАТА СТЪПКА, всички знаете какво нещо е Любов, но що е Любов не може да се определи. Тя е едно качество, което е основа на здраве, щастие и блаженство. Във физическия свят Любовта се показва като разум, в Духовния – като Правда, а в Божествения свят се показва като Истина.

Хората, които никога не се решават да страдат, никога няма да влязат в Царството Божие. Страданието, това е копане на душата, също както една земя, ако не се копае, няма да роди нищо. И онези, които не искат да страдат, няма в нищо да прогресират. Ако някой от вас не иска да страда, то защо е дошъл на Земята – по-добре да си седеше в Небето. Той е дошъл тук, на Земята, да се повдига, а пък ще се повдига само чрез страдания, също както страда и Господ. А че страда Господ, явства от това, че ние Го наричаме дълготърпелив.

И така, първата стъпка е слизане, втората е, която сега минавате, а третата е Любовта.

Тия три стъпки съответстват в Християнството на СЕДЕМ СТЪПКИ.

Първата е пътят към ОБРЪЩАНЕТО, което значи да изменим посоката на своето движение.

Втората стъпка, на която приличат горните три велики стъпки в Живота, е ПОКАЯНИЕТО или преглеждането на стари сметки, т.е. да си признае човек, че е поел известно задължение, което трябва да изпълни.

Третата стъпка, то е СПАСЕНИЕТО, т.е. придобиване здраве на душата.

Четвъртата стъпка е ВЪЗРАЖДАНЕТО.

Петата стъпка е НОВОРАЖДАНЕТО – да се новороди човек от Дух и вода. Всички, които се родиха в Христа, те вече не грешат, защото един човек, който има вече новия зародиш, тъканите в него са изменени. Но може у вас да се роди мисъл вие от кои сте, обаче това да ви не плаши, защото, щом у някого има стремеж, това показва, че той върви напред.

Шестата стъпка, това е ПОСВЕЩЕНИЕТО; в тази сфера на състояние се намират т.нар. hоliness people, хора кротки и смирени, разпръснати из американските църкви, за които може да се каже, че те са тяхното украшение в духовно отношение.

Седмата стъпка, това е вече ВЪЗКРЕСЕНИЕТО.

Като премине човек тия седем стъпки, той вече е готов за Небето. Тези седем стъпки се делят на четиридесет и девет други стъпки, т.е. всяка една се разделя на седем стъпки (7 х 7 = 49 стъпки), по които трябва да се изкачите, за да възлезете при Бога. Виждате, че числото 49 е съставено от числата 4 и 9, които, събрани заедно, дават числото 13, което показва цялото развитие на човечеството. Но за тия четиридесет и девет стъпки трябват милиарди години, за да се пропътуват. В четири от горните седем стъпки на Християнството човек еволюира, страда, а в другите три се възражда, т.е. в четирите човек страда, а в трите си почива.

Има и други стъпки, за четирите полета например: те са двадесет и осем стъпки – за всяко поле по седем. Те също излизат от Бога, но се изискват милиарди години, докато се стигне до Него.

Из “Веригата на Божествената Любов”, 2007

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.