Мисъл и молитвен наряд за деня

Мисъл за 17 септември 2020

Има три начина за разбирането на живота. Когато аз говоря някой път за любовта, подразбирам това хубавото, чистото, което излиза и влиза като храна в нашата душа. Когато аз говоря за вярата, подразбирам онази сила, която излиза от Бога и влиза в човешкия ум. Любов е, което влиза в човешката душа, а Божествената сила, която излиза от Бога и влиза в човешкия ум, това е вярата. И на трето място е надеждата. Всички ония блага, които ние търсим, това е надеждата, която излиза от Бога. Това е онзи материал, който излиза сега и от който се строи човешкото тяло. Ние сме в процес на строеж. Ние сме в един незавършен процес.

Молитвен наряд за деня – Четвъртък

Добрата молитва

Господи, Боже наш, благий ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги. Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост. Живота ни, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй. Помагай ни и ни съдействувай да растем във всяко познание и мъдрост; да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята. Храни душите ни с Небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си. Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата за винаги.             Амин.

Песен Той иде

Молитва за Плодовете на Духа

Господи на Обичта, Боже на Любовта, ние Те призоваваме в Твоята милост. Приемаме страданията, които ни изпращаш, с радост на нашето сърце. Приемаме мъчнотиите, които допущаш за уякчаване на нашия дух. Ние без колебание, без двоумение ще изпълним Твоята блага Воля. Изпрати ни Твоя Дух да внесе в нашите сърца, в нашите умове, в нашите души плода на Любовта, благото на радостта и мира – основата на Твоето търпение и милосърдие. Дарувай ни дара на вярата, кротостта и въздържанието. Благослови ни, както Си ни благославял винаги. Направи Името Си нам мило на душите. Въдвори Царството Си в нашите души. Храни душите ни с Твоето Слово, да укрепнат в нас всичките Твои добродетели. Нека Твоите светли Духове на Обичта, Вярата и Надеждата да пребъдват в нас сега, и всякога заедно с Тебе! Възнасяме хвала и слава на Тебе, Единнаго Господ и Бог на великата жертва.                                                 Амин.

 Псалом 91                                                                                                                 

 1. Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго.
 2. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на Него ще се надея.
 3. Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
 4. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие.
 5. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
 6. от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
 7. Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти; но при тебе няма да се приближи.
 8. Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
 9. Понеже ти си направил Господа своего упование, вишнаго свое прибежище,
 10. няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти.
 11. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища:
 12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.
 13. Ще настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и ламя.
 14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя: ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
 15. Ще ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избавя и ще го прославя.
 16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.
 1. Господ е пастир мой: не ще бъда в лишение.
 2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
 3. Възвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради Името Си.
 4. И даже в дола на смъртната сянка, ако ходя, не ще се уплаша от зло; защото Ти Си с мене, Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
 5. Приготвяш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал Си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
 6. Наистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живея в дома Господен на дълги дни.
 1. Алилуия. Блажен онзи человек, който се бои от Господа и благоволи много в заповедите Му.
 2. Семето му ще бъде силно на земята. Родът на правите ще се благослови.
 3. Изобилие и богатство ще има в дома му и правдата му остава във век.
 4. Виделина изгрява в тъмнината за правите: милостив е и щедър, и праведен.
 5. Добрият человек помилва и дава на заем, устроява работите си с правосъдие.
 6. Наистина никога няма да се поколебае, в памет вечна ще бъде праведният.
 7. От зъл дух не ще се убои: сърцето му е твърдо, понеже се надее на Господа.
 8. Утвърдено е сърцето му: не ще се убои доде види падането на неприятелите си.
 9. Разпръсна, даде на сиромасите, правдата му остава във век. Рогът му ще се възвиси в слава.
 10. Нечестивият ще види и ще се разгневи. Ще поскърца със зъбите си, и ще изтае. Желанието на нечестивите ще погине.

Отче наш, Който Си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята. Хляба наш насъщний, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Давай ни Господи знание и мъдрост, за да не би ние с нашето невежество да паднем в изкушение, но избави нас от лукаваго, защото е Твое Царството и Силата, и Славата завинаги.                                          Амин.

Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов! (3 пъти)

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.