Вижте Паневритмията

Тъкане

Всеки ден, всеки час, всякоя минута

ний сновем и тъчем най-красиви мисли,

и живот свет и чист

във душите вливаме.

Нека мир и любов в сърца ни да царува,

доброта, милосърдие в нази да живей.

Светлина и веселие навред да грей.

Цветенцата аромат сладостен пилеят,

птичките в небесна шир

чуруликат, пеят.

И дъждеца ромоли над ниви и ливади.

Тъй и ний всеки ден, всякоя минута

ще работим, ще растем и добро ще сеем,

и в душите си красиви мисли ние да втъчем.

Вътрешен смисъл на „Тъкане“ (според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

Със стъпките и характерните движения на ръцете в това упражнение се изразява един органически процес в Природата или работата на съграждащия процес в нея. Нали между Северния и Южния полюс на Земята става кръгообращение на електричеството и магнетизма? Именно в това упражнение чрез кръстосаните движения от ляво на дясно и обратно се обрисуват електричните и магнетичните течения, които циркулират между двата полюса. Обаче и всяка материална частица има свои полюси, също така – и всеки орган, или енергийните и магнетичните енергии работят във всеки човек. Правилното изиграване на това упражнение, от една страна, ни води към осъзнаване на дейността на съграждащия принцип в Природата, и от друга, то е метод за внасяне на хармония и ритъм в тези процеси както в нас, така и в живота на човечеството.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.