Вижте Паневритмията

Скачане

Нагоре да полетим!

Към небесния простор.

С мир, любов и светлина

всичко расте в красота

и ни носи мъдростта!

Вътрешен смисъл на “Скачане” (според описание в “Акордиране на човешката душа”, том 3, 2009, Боян Боев):

Дава се израз на вътрешното тържество, че Любовта и Мъдростта се прилагат в Живота. При скачането най-напред се навеждаме надолу – покланяме се пред Великото, Вечното, Божественото, което работи в света, а после самото подскачане, което последва, е поднасяне на нашата радост към Великото в света.

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X