Последни новини

Лятна духовна школа „Сините Камъни“ -12-22 август 2023г.

ЛДШ „Сините Камъни“ -12-22 август 2023г.

12 август – настаняване; избор на Четирите Съвета; разпределяне на дежурствата за 10 дни по градове;

13 август – утринна беседа  – „Прилежание“, СБ, РБ, 5ч, София, 30.08.1940 г.;

                  след обед – „Разцъфтяване на човешката душа“, 02 юли, 1923 г;

14 август – утринна беседа – „Божествена радост“, СБ, РБ, 5ч., 14.08.1940 г.;

                    след обед – „Ученичество“, Д. Гарвалов

15 август – утринна беседа – „Магическата сила на Любовта“, СБ, РБ, 5ч, 15.08.1940 г.;

                    след обед  – „Братско общежитие“, Г. Радев и „Разисквания върху рефератите“;

16 август – утринна беседа – „Господаруване и слугуване“, СБ, РБ,5ч, 16.08.1940 г.

                  след обед  – „Анархизмът и новото учение“, М. Константинов; „Теософията и Толостой, предвестници на новото учение“, П. Пампоров; „Разисквания върху рефератите“;

17 август – утринна беседа – „Сянка и реалност“,СБ, РБ, 5ч, 17.08.1940 г.;

                     след обед – „Две думи “, Учителят

18 август – утринна беседа – „Изучаване и приемане“, СБ, РБ, 18.08.1940г.;

                    след обед – „Окултизъм и наука“, Б. Боев; „Окултни науки“ К. Кузманов;

19 август – утринна беседа – „Проветряване“СБ, РБ, 5ч ,19.08.1940;

                   след обед –„Първото правило“, Учителят;

20 август – утринна беседа – „Единство на Любовта“, СБ, РБ, 9ч, 19.08.1940 г.;

                  след обед –„Свободни училища, основани на окултната педагогика“, Б. Боев; „Общи въпроси“;

21 август – утринна беседа – „Двете царства“ СБ, РБ, 10 ч, 25.08.1940 г.;

                   след обед – „Новото учение или великата лаборатория на живата природа“, П. Теодорова; „Общи въпроси“,05 юли.

Утринните беседи са от томчето „Езикът на Любовта“, съборно слово, 1939-1940г.

Беседите, които ще се разглеждат след обед, са от томчето „Младежки събори“ 2 юли 1923 г – 14 юли 1930 г, изд. „Жануа-98“.

По време на ЛДШ „Сините камъни“ ще се проведат занимания по музика с Иво Бонев и Диан Семов, екскурзии с Петър Стевков и др. по решение на групата.

За справка и настаняване може да се обаждате на тел. 0889 66 75 70 (Петър Стевков), 0889 36 44 11 (Г. Маджарова), за настаняване в хотел „Стелит“ – Яна 0887 47 67 47.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.