Цвят за деня и Библейски стих

Духът на Любовта – Червените лъчи

Планета – Марс

Ден – вторник

Тон – до

Всеки цвят на спектъра има своя специфична аура, която за обикновеното око е невидима. Под думите аура на един цвят разбираме проявата на този цвят във всички негови нюанси, видими и невидими. Червеният цвът символизира от една страна живота, а от друга – борбата в живота.

Стихове от Библията 
Прошка  И един на друг си прощавайте.
     А бивайте благи един към друг,
     милосърдни, прощавайте си 
     един на друг, както и Бог 
     ви е простил чрез Христа.
     Много вода не може да угаси Любовта.
     Прости, молим ти се, престъплението 
     на рабите на Бога на твоя баща.
     Вкоренени и основани в Любовта.
Утешение Аз плача, окото ми пролива вода,
     защото се отдалечи от мен Утешителят,
     Който би оживил душата ми.
     Виж, Господи, защото съм в утеснение.
     Скърбите на сърцето ми се умножиха.
     Веселието ми се обърна на скръб,
     сърцето ми е изнемощяло.
     Ако премина през утеснение, Ти ще ме оживиш.
     Той наистина взе на Себе Си болестите 
     ни и със скърбите ни се натовари.
     О, оскърбена, смутена, неутешена, ето,
     Аз ще постеля камъните ти върху рубин 
     и ще направя основите ти от сапфири.
     Млъкнете и познайте, че Аз Съм Бог.
     Бог на всяко утешение.
     Аз Съм с тебе, за да те избавям.

Червените лъчи

ЗАПОВЕДТА НА УЧИТЕЛЯ
ОБИЧАЙ СЪВЪРШЕНИЯ ПЪТ НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА.
ПОСТАВИ ДОБРОТО ЗА ОСНОВА НА ДОМА СИ,
ПРАВДАТА ЗА МЕРИЛО, ЛЮБОВТА ЗА УКРАШЕНИЕ,
МЪДРОСТТА - ЗА ОГРАДА И ИСТИНАТА - ЗА СВЕТИЛО.
САМО ТОГАВА ЩЕ МЕ ПОЗНАЕШ И АЗ ЩЕ ТИ СЕ ИЗЯВЯ.
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Братски групи