Цвят за деня и Библейски стих

Духът на Любовта – Червените лъчи

Планета – Марс

Ден – вторник

Тон – до

Всеки цвят на спектъра има своя специфична аура, която за обикновеното око е невидима. Под думите аура на един цвят разбираме проявата на този цвят във всички негови нюанси, видими и невидими. Червеният цвът символизира от една страна живота, а от друга – борбата в живота.

Стихове от Библията 
Любов И хоругвата Му над мен бe Любов. Бог е Любов. 
   Аз Съм Бог твой. Аз Съм Сароново цвeте. 
   Да възнесем сърцата си и ръцeте си към Бога. 
   Обичай, прочее, Господ, твоя Бог. 
   Защото Любовта е силна като смъртта.
   Възлюбeте се усърдно един друг от чисто сърце.
   Любовта не прави зло на ближния.
   Любовта е дълготърпелива, благосклонна е.
   Бог толкова възлюби свeта, че даде Своя Единороден Син.
   Никой няма по-голяма Любов от тази – 
   да положи душата си за приятелите си.
   Любовта не завижда, Любовта не се превъзнася,
   не се гордее, не безобразничи, не дири своето си,
   не се дразни, не мисли зло, радва се на истината,
   всичко претърпява, на всичко хваща вяра,
   на всичко се надява, всичко търпи.
   Любовта никога не отпада. Обичайте се един друг с
   братска любов. Има приятел, по-привързан и от брат.

Червените лъчи

ЗАПОВЕДТА НА УЧИТЕЛЯ
ОБИЧАЙ СЪВЪРШЕНИЯ ПЪТ НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА.
ПОСТАВИ ДОБРОТО ЗА ОСНОВА НА ДОМА СИ,
ПРАВДАТА ЗА МЕРИЛО, ЛЮБОВТА ЗА УКРАШЕНИЕ,
МЪДРОСТТА - ЗА ОГРАДА И ИСТИНАТА - ЗА СВЕТИЛО.
САМО ТОГАВА ЩЕ МЕ ПОЗНАЕШ И АЗ ЩЕ ТИ СЕ ИЗЯВЯ.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.