Вижте Паневритмията

Радостта на Земята

Ликува цялата земя

и се радва от сърце,

и тича тя по своя път

като девица възлюбена.

Тя жадува Слънцето

и към него се стреми.

То я милва отдалеч

и целува я с лъчи.

Тя се радва и му пей:

„О, слънце на живота мой!

Летя, летя към тебе непрестанно

и пълна с радост.

Реки текат,

извори бликат чисти,

върхове белоснежни

във розови сияния

обливаш изобилно

с милувки нежни.“

Вътрешен смисъл на „Радостта на земята“(Люлеене), (според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

Люлеем ръце и ту сме с лице към центъра, ту сме гърбом. Дошло е възнаграждението чрез всичко, що сме придобили, и с такива движения се изразява радостта от плодовете. Движенията са дъгообразни, магнетични. Ръцете през цялото упражнение се движат заедно, успоредно една на друга, и с това изразяват единството, което трябва да съществува в нашия вътрешен живот – единство между ум и сърце. Това упражнение съдейства за придобиване на вътрешно единство.

Предстоящи събития

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

PayPalПоръчка на календар 2024г.