Паневритмия видео

ПАНЕВРИТМИЯТА – доклади от семинари и конференции

Д-р Светла Балтова: “Значението на Паневритмията за здравето на съвременния човек”

Доклад, изнесен на Втората научна конференция

“Науката и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов”, 2018

 

Семинар по паневритмия – София 27-28.10.2018 – ПЛЕЙЛИСТ

 

Георги Петков за Паневритмията и шестте упражнения

семинар по Паневритмия 14 и 16 август 2016 г., Седемте Рилски езера

Доц. Червенкова „Институционална подкрепа на Паневритмията в България – минало, настояще и бъдеще“

Доклад, изнесен на научната конференция

“Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов” на 3.11.2017 г.

Доц. Людмила Червенкова „Развитие на уменията за успешно партньорство чрез Паневритмия“

Доклад, изнесен на научната конференция “Науката, образованието и възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов” на 4.11.2017 г.

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X