Последни новини

НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на проект за консервация и реставрация на къщата на Завета в с. Арбанаси

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
за изготвяне на Инвестиционен проект за консервация и реставрация
на недвижима културна ценност – КЪЩА В УПИ III- 142, КВ. 46,
с. Арбанаси, Община Велико Търново –
КЪЩАТА НА ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
След проведена комисия по чл. 72 и чл. 73 от Закона за културното наследство е препоръчано „да се изготви цялостен инвестиционен проект по всички части за реставрация, консервация и реконструкция на обекта и за адаптация с нова функция“, след което да се допусне цялостно „преизграждане по автентични данни“.
Посочено е че следва „да се запазят камъните от градежа, някои от съхранените дървени елементи, врати и прозорци, долапи за ново вграждане за новоконструираната сграда и използване и като модел за новите архитектурни и конструктивни елементи.“
Подадени изисквания на възложител (Общество Бяло Братство):
1. Функционалността на сградата да бъде съобразена с провеждането на семинари, работни срещи и събрания за не повече от 40-50 човека.
2. Югоизточната стая, без съществуващото огнище, да бъде запазена в точни размери, като молитвена стая.
3. Да има сервизни помещения – кухня, две бани и две тоалетни – на мястото на западната, селскостопанска, паянтова постройка, като позовавайки се на т. 4 от Констативния протокол, можем да повдигнем етажната височина.
4. Позовавайки се отново на т. 4, с допустимо разширение на север, в проекта да се включат две или три спални помещения.
5. По възможност да се осигурят повече отворени вътрешни пространства и стените да са така направени, че да могат да се слагат /издърпват от ниши по плъзгащи се релси/ и махат при необходимост т.е. по някакъв начин се търси свободно от стени пространство, което да има многофункционална функция, а само „твърдите“ пространства като кухни и тоалетни да останат затворени с врати и стени.
6. Подпокривното пространство да стане използваемо.
7. Кандидатите могат да се свържат на телефон 0882369240 или на електронната поща: [email protected], в срок до 22.11.2020 г. вкл.
Общество Бяло Братство
Управителен съвет
Стопанска комисия

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.