Последни новини

НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на проект за консервация и реставрация на къщата на Завета в с. Арбанаси

ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
за изготвяне на Инвестиционен проект за консервация и реставрация
на недвижима културна ценност – КЪЩА В УПИ III- 142, КВ. 46,
с. Арбанаси, Община Велико Търново –
КЪЩАТА НА ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
След проведена комисия по чл. 72 и чл. 73 от Закона за културното наследство е препоръчано „да се изготви цялостен инвестиционен проект по всички части за реставрация, консервация и реконструкция на обекта и за адаптация с нова функция“, след което да се допусне цялостно „преизграждане по автентични данни“.
Посочено е че следва „да се запазят камъните от градежа, някои от съхранените дървени елементи, врати и прозорци, долапи за ново вграждане за новоконструираната сграда и използване и като модел за новите архитектурни и конструктивни елементи.“
Подадени изисквания на възложител (Общество Бяло Братство):
1. Функционалността на сградата да бъде съобразена с провеждането на семинари, работни срещи и събрания за не повече от 40-50 човека.
2. Югоизточната стая, без съществуващото огнище, да бъде запазена в точни размери, като молитвена стая.
3. Да има сервизни помещения – кухня, две бани и две тоалетни – на мястото на западната, селскостопанска, паянтова постройка, като позовавайки се на т. 4 от Констативния протокол, можем да повдигнем етажната височина.
4. Позовавайки се отново на т. 4, с допустимо разширение на север, в проекта да се включат две или три спални помещения.
5. По възможност да се осигурят повече отворени вътрешни пространства и стените да са така направени, че да могат да се слагат /издърпват от ниши по плъзгащи се релси/ и махат при необходимост т.е. по някакъв начин се търси свободно от стени пространство, което да има многофункционална функция, а само „твърдите“ пространства като кухни и тоалетни да останат затворени с врати и стени.
6. Подпокривното пространство да стане използваемо.
7. Кандидатите могат да се свържат на телефон 0882369240 или на електронната поща: bialo.bratstvo@gmail.com, в срок до 22.11.2020 г. вкл.
Общество Бяло Братство
Управителен съвет
Стопанска комисия

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Международният Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство или чрез Paypal:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Paypal линк за директни дарения през интернет: http://tiny.cc/lz9rsz – за новия Братски център

Благодарим!

Братски групи