Вижте Паневритмията

Подвижност

Всяка сутрин в ранен час

Слънцето посрещаме.

Лъчи, въздух и роса

радват нашите сърца.

Вдъхновени мисли в нас да потекат

и красиви чувства да растат.

Сладки зрели плодове да дават

и живота вред да украсяват.

Грейнали лъчи навред.

Бистро изворче шурти.

Радост блика в целий свят.

Птичка весело лети.

Вътрешен смисъл на „Подвижност“ (според описание в „Акордиране на човешката душа“, том 3, 2009, Боян Боев):

Това упражнение е продължение на предното. Извършват се плавни движения с ръцете и нозете и човек обръща ту лице към центъра, ту – гръб. Правят се меки, криви линии – тук е в действие женският, отрицателният принцип, който обработва Квадрата. Това е магнетизмът.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.