Цвят за деня и Библейски стих

Розовите лъчи – Духът на Живота

Розовите лъчи – Духът на Живота

Планета – Венера

Ден – петък

Тон – сол

Гневът с какво се лекува? С розовия цвят. Това показва, че тъмночервеният цвят трябва да се превърне в розов или син. Мислете за тия цветове. Тия вибрации ще предизвикат у вас едно успокоение и вие ще започнете да мислите, да разсъждавате.

Стихове от Библията Аз Съм Животът.
   Аз дойдох, за да имат Живот,
   и да го имат преизобилно.
Живот А това е Живот вечен – да познаят
вечен Тебе, Единия Истинен Бог.
   Който съхранява в Живот душата ни.
   Дух Божи ме е направил и диханието
   на Всесилния ме е оживотворило.
   С кожа и плът си ме облякъл,
   с кости и жили си ме оплел,
   Живот и милост си ми дарил.

Розовите Лъчи

ЗАПОВЕДТА НА УЧИТЕЛЯ 
ОБИЧАЙ СЪВЪРШЕНИЯ ПЪТ НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА. 
ПОСТАВИ ДОБРОТО ЗА ОСНОВА НА ДОМА СИ, 
ПРАВДАТА ЗА МЕРИЛО, ЛЮБОВТА ЗА УКРАШЕНИЕ, 
МЪДРОСТТА - ЗА ОГРАДА И ИСТИНАТА - ЗА СВЕТИЛО. 
САМО ТОГАВА ЩЕ МЕ ПОЗНАЕШ И АЗ ЩЕ ТИ СЕ ИЗЯВЯ.

Издателство Бяло братство

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Издателство “Бяло Братство”
IBAN: BG43UNCR70001524795840
BIC: UNCRBGSF

Изграждане на братски център в гр. София
IBAN: BG12BUIN95611100361794
BIC: BUINBGSF

Благодарим!

  

Поръчка на календар 2024г.