Аранжименти на музиката на Учителя

Песни на Всемирното Бяло Братство

Песни на Всемирното Бяло Братство

София, 1921-1922 г.

Разработки за четири гласа

Съдържание

Част 1

 1. Зора на Новия живот
 2. Братство единство
 3. Ще се развеселя
 4. Милосърдието
 5. Благославяй душе моя Господа
 6. Напред да ходим
 7. Песен на Любовта
 8. Сърдечният зов
 9. Събуди се братко
 10. Благослоен Господ
 11. Време е да вървим
 12. На Учителя
 13. Страдна душо
 14. Изгрей ти мое слънце!
 15. Стани, стани!
 16. Шуми
 17. При източника
 18. Изгрява ден тържествен
 19. За небесния Цар
 20. Излязъл е сеяч
 21. Напред чада
 22. Великото словословие

Част 2

 1. Дързост в Христа
 2. Поздрав на Учителя
 3. Небето се отваря
 4. Росна капка
 5. Към Сион
 6. На белия цвят
 7. Псалом на живота (сине мой)
 8. Славейчета горски
 9. Нови дрехи
 10. На Учителя
 11. На Христа запейте
 12. Песен на гласните букви (вокализ)

За дарения

Може да подкрепите финансово строежа на Братски център чрез дарения към сметката на Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF – за новия Братски център

Благодарим!
Братски групи

X