Песните на Бялото Братство

Ще се развеселя

Музика: Петър Дънов Учителя

Текст: Библейски, от Книга на Пророк Исаия 61:10

 

Песен за вторник

 

Ще се развеселя 

 

Ще се развеселяпремного заради Господа,

душата ми ще се зарадува в Бога моего.

Защото ме облече в одежди на спасение,

загърна ме в мантия на правда,

като жених, украсен със венец,

като невеста, накитена със утварите си,

като девица, преизбрана от другарките си.

Братски групи