Песните на Бялото Братство

БЛАГОСЛАВЯЙ

Музика и текст от Учителя Петър Дънов по Псалм 103

 

Песен за понеделник

 

Благославяй, душе моя, Господа!

 

Благославяй, душе моя, Господа!

Не забравяй всите Му милости,

не забравяй всите Му благости,

не забравяй всите Му добрини!

Не забравяй милостта Му,

не забравяй благостта Му,

не забравяй обичта Му,

не забравяй Любовта Му!

Братски групи