Песните на Бялото Братство

Песента Аум

Аум

Аум, Аум, Аум,
Ом, Ом, Аумен.

Дадена от Учителя Петър Дънов на 2 декември 1925 година. 


Това упражнение човек трябва да съхрани свещено у себе си. То е взето от стара свещена песен. Учителя казва: „Ако бих ви дал тази песен тъй, както е в минорна
гама, вие не ще можете да издържите на нейните вибрации. Те ще изменят пулса на сърцето ви”.
Учителя е предал песента в мажор.
Има свещени думи, каквато е и думата Аум, които трябва да се произнасят често, даже и да не се разбира смисълът им. Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнесете Аум няколко пъти — тя е дума на Духа. Изпеете ли тази дума от Неговия език. Той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви.

“Аум”, Виделин Джеджев, цигулка и Виктор Илиев, пиано. Аранжимент, Виктор Илиев.

“Аум”, Пламена Гиргинова, сопран и Магдалена Далчева, виолончело

За дарения

Може да подкрепите финансово  Общество Бяло Братство:

По сметка:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF

Благодарим!

  

Братски групи

X